Luftfart
LUFTFART

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 3 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Type luftfartøy
up down
Reg. merke
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2003/30 Beeche Super King Air B200 LN-MOE 08.11.2001 Nær Seida VOR Sikkerhetstiltak
språk 1996/06 eng Beech Super King Air B200 LN-MOE 20.04.1995 Tromsø lufthavn
språk 1996/06 Beech Super King Air B200 LN-MOE 20.04.1995 Tromsø lufthavn