Luftfart
LUFTFART

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 3 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Type luftfartøy
up down
Reg. merke
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2004/06 eng Boeing 737-500 LN-BRX 12.12.2002 Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM)
språk 2004/06 Boeing 737-500 LN-BRX 12.12.2002 Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM)
språk 2002/54 Boeing 737-700, MD-82 LN-BRX/LN-RMN 28.08.2001 I grenseområdet mellom Trondheim FIR og Oslo FIR