Luftfart
LUFTFART

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 1246 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Type luftfartøy
up down
Reg. merke
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 1983/02 Piper Super Cub PA-19 LN-LJG 16.03.1983 Nær Vinstra, Oppland
språk 1983/01 Cessna U 206G LN-HOM 03.05.1982 Hopsosen i Solund i Ytre Sogn
språk 1982/03 Piper PA 28-151 Cherokee Warrior LN-MAW 10.11.1981 Langebakken ved Håland nord av Mandal
språk 1982/02 Cessna 206 LN-RTY 04.11.1981 Lyseheiene, Rogaland
språk 1982/01 Cessna 172D LN-BIO 20.04.1981 Hogstad nordøst av Sandnes
språk 1981/03 Piper Super Cub PA-18-150 LN-NPP 20.12.1980 Murudalen ved Meringdalsvannet, Oppland
språk 1981/02 Cessna A185F LN-BNN 18.10.1980 Buolamalia syd for Alta
språk 1981/01 Piper Cherokee PA-28-161 LN-PAK 05.04.1980 Bogen, Nordland
språk 1980/06 Augusta-Bell 206B LN-ORQ 09.08.1979 Vrangpeisbreen, Svalbard
språk 1980/05 L-13 Blanik LN-GAO 19.07.1979 Sand, sydøst for Oslo lufthavn Gardermoen
språk 1980/04 Bell 212 LN-ORL 31.07.1979 Nordvest av Sola
språk 1980/03 Eurocopter Lama SA 315 B LN-ORX 20.11.1979 Eksingedalen, Hordaland
språk 1980/02 Piper Cherokee Lance 77 Pa-32 R-300 SE-GPP 12.10.1978 Fagernesfjellet ved Narvik
språk 1980/01 Sikorsky S-61N LN-OQS 26.06.1978 Nordsjøen
språk 1975/01 Fokker F-28 Fellowship LN-SUY 23.12.1972 Asker, Akershus
språk 1970/01 Beech D-95-A Travel Air LN-NPO 01.05.1969 Holmen i Drammen