Rapport om luftfartsulykke i Uvdal 18. mars 2019 med Robinson R44, LN-OGT

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Luftfartsulykken skjedde mandag 18. mars 2019. Helikopteret sto parkert på en landingsplass med marginal størrelse. Da helikopteret kom opp i hover, ca 1 m over bakken, opplevde fartøysjefen helikopteret som ustabilt. Helikopteret dreide mot høyre, noe fartøysjefen forsøkte å kompensere med å trykke venstre pedal, uten hell. Han valgte å sette helikopteret ned igjen. Da helikopteret var på bakken roterte det mot venstre, derved slo halepartiet med halerotor inn i en snøfonn. Det oppsto skader på halerotor og vertikalfinne. Fartøysjefen kom uskadet fra ulykken.

Basert på den meteorologiske informasjonen finner Havarikommisjonen det sannsynlig at variable og kraftige fallvinder kan ha slått ned i terrenget rundt Uvdal i det tidsrommet luftfartshendelsen fant sted.

Det kan ikke utelukkes at vindstyrke og vindretning har resultert i tap av halerotor-effekt (Loss of Tailrotor Effectiveness, LTE). Den uventede sidevinden førte trolig også til at helikopteret driftet langt nok mot høyre til at halerotoren kom i berøring med med snøen da fartøysjefen valgte å avbryte avgangen og satte helikopteret ned igjen.

Havarikommisjonen anser at det valgte landingsområdet gav små marginer i forhold til vind og turbulens. Det kan synes som helikoptre i stadig større grad benyttes til fritidsformål, og at vurderingene rundt valg av egnede landingsplasser ikke alltid tillegges tilstrekkelig vekt.

Sted
Uvdal skisenter, Uvdal
Hendelsesdato
18.03.2019
Luftfartøy
Robinson R44
Operatør
Privat
Reg. merke
LN-OGT
Flygeforhold
VMC
Fylke
Viken
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart