Rapport om luftfartsulykke 10 km nordvest for Grimstad, Aust-Agder 21. juni 2018 med Hugehes HU 369 D, OH-HNX operert av Heliwest OY

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under skanning av en kraftlinje 21. juni 2018 traff helikopteret en kryssende kraftlinje med hovedrotoren. Tre av lederne på 132 kV linjen ble kuttet. Helikopteret fortsatte videre og lander på Gullknapp (ENGK).

Ingen av de to om bord ble skadet og helikopteret ble kun påført moderate skader. Ulykken var imidlertid svært nær ved å bli et totalhavari. Flere barrierer sviktet i forbindelse med ulykken og besetningen var avhengig av å oppdage den kryssende linjen i tide visuelt for å unngå kollisjon. Havarikommisjonen mener at varselskilt montert på stolpene kan utgjøre en ekstra sikkerhetsbarriere og gir en sikkerhetstilråding om dette.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2019/01T

Den 21. juni 2018 fløy OH-HNX, et helikopter fra Heliwest, gjennom en kryssende kraftlinje og kuttet alle de tre lederne. Faren for kollisjon med kryssende linjer er høyst reell i forbindelse med helikopterarbeid i lav høyde langs kraftlinjer. Dette illustreres blant annet ved at Agder Energi Nett i løpet av seks måneder hadde tre hendelser i forbindelse med arbeid langs nettselskapets linjenett. Sverige og Finland har innført krav til fysisk merking av kraftlinjer før de krysses av luftspenn. SHT mener slik merking i vesentlig grad kan hindre faren for kollisjon.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Luftfartstilsynet innfører krav til fysisk merking av kryssende linjer i Norge.

Sted
10 km nordvest for Grimstad, Aust-Agder
Hendelsesdato
21.06.2018
Luftfartøy
McDonnell Douglas MD-369
Operatør
Heliwest OY, Finland
Reg. merke
OH-HNX
Flygeforhold
VMC
Fylke
Aust-Agder
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart