Rapport om luftfartsulykke i Bergen Havn, Hordaland 10. mai 2017 med Airbus Helicopters AS 350 B3, G-HKCN

Download Last ned rapport

Beskrivelse

10. mai 2017 var et engelskregistrert helikopter av typen Airbus Helicopters AS 350 B3 med tre personer ombord i ferd med å lande på helikopterdekket på en yacht, da helikopteret tapte kontroll og styrtet i sjøen. Helikopteret var utstyrt med flytemidler og ble liggende opp ned i sjøen. En person ble alvorlig skadet og to lettere skadet. Undersøkelsen har avdekket manglende etterfølgelse av beskrevne rutiner for forberedelse til helikopteroperasjoner ombord i yachten. Blant annet ble det ikke foretatt en tilstrekkelig klargjøring av helidekket.

Et trekk over en drivstofftank på helidekket ble ikke sikret sikret tilstrekkelig. Helikopteret kom inn i hover over helidekket, og stod i lav hover over dekket i ca. 15 sekunder. I løpet av disse sekundene løsnet trekket på grunn av vindtrykket fra hovedrotoren. Helikopteret ble ført av en flyger som hadde minimal erfaring på helikoptertypen. Vedkommende hadde ikke fått påført typerettighet i sitt flygersertifikat enda, siden oppflyging hadde skjedd dagen før ulykken. Da trekket løsnet prøvde fartøysjefen, som hadde instruktørrettighet, å manøvrere helikopteret vekk fra trekket, men hadde ikke mulighet til dette da det skjedde meget raskt. Skadene som oppstod i hovedrotoren gjorde helikopteret ukontrollerbart.

Det fremmes ingen sikkerhetstilrådinger i denne undersøkelsen.

Sted
Bergen havn
Hendelsesdato
10.05.2017
ICAO flyplassindikator
ENBR
Luftfartøy
Airbus Helicopter AS 350 B3 Ecureuil
Operatør
HQ Aviation Ltd, UK
Reg. merke
G-HKCN
Flygeforhold
VMC
Fylke
Hordaland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart