Rapport om luftfartsulykke ved Dyttholknatten, Sør-Aurdal 1. august 2017 med Aquila AT01-100, LN-NRB

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 1. august 2017 traff LN-NRB fjellsiden på vestsiden av Nordre Dyttholknatten i Sør-Aurdal kommune. Flygeren omkom, og det oppstod brann. Flyet ble totalt ødelagt.

Ulykken skjedde i meget bratt terreng, og delene av flyet ble spredd utover et større område, til dels i brattheng hvor det krevdes tausikring for å komme til. Basert på flyvrakets tilstand og annen tilgjengelig informasjon har det ikke vært mulig å forklare hvorfor ulykken skjedde.

Sted
Nordre Dyttholknatten, Sør-Aurdal, Oppland
Hendelsesdato
01.08.2017
Luftfartøy
Øvrige motorfly
Operatør
Nedre Romerike Flyklubb
Reg. merke
LN-NRB
Flygeforhold
VMC
Fylke
Oppland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart