Rapport om luftfartsulykke nær Kilpisjärvi, Lappland i Finland 21. juli 2018 med MTO Sport, LN-YUR

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Ulykken skjedde lørdag 21. juli 2018 ca kl. 1800. Gyrokopteret med to personer om bord var på vei fra Lakselv i Finnmark til Steigen nord for Bodø i Nordland. De hadde flydd fra Lakselv til Kautokeino, der de mellomlandet og fylte bensin. På vei til neste mellomlanding, Salangen i Troms, valgte fartøysjefen å fly gjennom Finland. I nærheten av Kilpisjärvi kom de inn i ugunstige værforhold. Fartøysjefen returnerte ikke, eller landet i lavt terreng, men endret kurs, noe som medførte at han måtte stige over et fjellparti.

På grunn av Cumulonimbus (CB) bygeskyer i området ble det lokalt kraftige vindkast og turbulens. Dette påvirket trolig gyrokopteret uheldig. Havarikommisjonen finner det sannsynlig at gyrokopteret havarerte som følge av at farten avtok samtidig som det ble påvirket av vindkast, og at fartøysjefen følgelig mistet retningskontrollen. Gyrokopteret begynte å rotere og beveget seg deretter sideveis ut fra platået og falt ned i en steinur. Passasjeren klarte å klatre høyere opp på fjellet og fikk kontaktet hjelp. Fartøysjefen omkom i ulykken.

Havarikommisjonen mener at flysikkerhetsaspektet ved planlegging og gjennomføring av den aktuelle flygingen ikke var tilstrekkelig ivaretatt, og at dette i kombinasjon med fartøysjefens begrensede flygeerfaring, været og luftfartøyets ytelse bidro til at ulykken kunne skje.

Statens Havarikommisjon for transport (SHT) fremmer ingen sikkerhetstilrådinger i denne rapporten. Beskrivelsen av hendelsesforløpet og problemstillingene som berøres i denne rapporten egner seg til undervisning i mikroflyklubbene. Momentene som drøftes er kjente, og omtalt i gjeldene sikkerhetssystem. Norges Luftsportforbund forutsettes å benytte rapporten i sitt videre flytryggingsarbeid.

Sted
20 km øst for Kilpisjärvi, Lappland, Finland
Hendelsesdato
21.07.2018
Luftfartøy
Øvrige helikoptre
Operatør
Lakselv microflyklubb
Reg. merke
LN-YUR
Flygeforhold
VMC
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Privat (klubb)
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart