Rapport om luftfartsulykke på Stavanger lufthavn, Sola 5. juli 2016 med Sikorsky S-92A, LN-OND, operert av Bristow Norway AS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under taksing på helikopteroppstillingsplattformen Apron 7, traff helikopterets hovedrotorblader taket på en parkert lastebil. Alle fire hovedrotorblader ble ødelagt. To personer ble lettere skadet.

Havarikommisjonens undersøkelse har avdekket flere faktorer som bidro til luftfartsulykken. Det pågikk byggearbeid på flyplassen og medvirkende faktorer er å finne hos de involverte aktørene, dvs. Avinor AS (flyplasseier og byggherre), Avinors hovedentreprenør og underentreprenør i prosjektet «Nye oppstillingsplasser for helikopter», samt helikopteroperatøren Bristow Norway AS.

Overordnet mener Havarikommisjonen at manglende prosjektspesifikk risikoanalyse medførte at aktørene ikke hadde fått særskilte retningslinjer for hvordan risikoen ved prosjektet skulle håndteres. Havarikommisjonen savner ivaretagelse av sikker avstand fra taksende helikoptre, krav om plan for parkering av kjøretøy og utstyr, sperreplaner for byggeområdet, samt rolleavklaringer for involvert personell. Videre ble flere av bestemmelsene nedfelt i lokalt regelverk for Airside safety, ikke fulgt.

Det var plassert røde og hvite betongblokker langs asfaltkanten ved den nyetablerte helikopteroppstillingsplassen, der lastebilen sto feilparkert. Betongblokkenes plassering medførte at aktørene trodde de markerte en sikker sone når de i realiteten ikke hadde en aktiv funksjon. Dette kan ha bidratt til å skape misforståelser og at aktørene ikke oppfattet eller varslet de sikkerhetskritiske forholdene.

Havarikommisjonen anser at både Avinor AS og Bristow Norway AS har iverksatt mange tiltak etter ulykken for å forebygge nye uønskede hendelser. Statens havarikommisjon for transport fremmer derfor ingen sikkerhetstilrådinger i forbindelse med denne undersøkelsen.

Sted
Stavanger lufthavn, Sola
Hendelsesdato
05.07.2016
ICAO flyplassindikator
ENZV
Luftfartøy
Sikorsky øvrige
Operatør
Bristow Norway AS
Reg. merke
LN-OND
Flygeforhold
VMC
Fylke
Rogaland
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Kontinentalsokkel
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart