Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Bergen lufthavn Flesland 31. august 2015 med Piper PA-28-161, LN-BGQ

Download Last ned rapport

Beskrivelse

En elev skulle gjennomføre en soloflyging som et ledd i utdannelsen til privatflyger. Rett etter avgang sviktet motoren, men eleven greide å lande og stoppe på den gjenværende delen av rullebanen. Årsaken til motorproblemene var at sylindertoppen på sylinder nr. 3 hadde delt seg.

Undersøkelsen har vist at det ved to tilfeller hadde forsvunnet skruer fra motordekslene på flyet. Det er sannsynlig at minst en av disse har kilt seg inn mellom sylinder nr. 1 og 3 og påført sylindertoppen en unormal sideveis kraft som den over tid ikke har tålt. Dette medførte at det oppsto et utmattingsbrudd.

Undersøkelsen har vist at en manglende skrue, som tilsynelatende kan framstå som en bagatell, potensielt kan medføre alvorlige konsekvenser. Alle som inspiserer motorer bør være klar over denne faren som selv små objekter mellom sylindrene kan medføre.

Sted
Bergen lufthavn Flesland (ENBR)
Hendelsesdato
31.08.2015
ICAO flyplassindikator
ENBR
Luftfartøy
Piper PA-28 Cherokee/Arrow/Archer m.fl.
Operatør
Bergen flyklubb
Reg. merke
LN-BGQ
Flygeforhold
VMC
Fylke
Hordaland
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Privat (klubb)
Kategori luftfart
Lett, fly (< 5 700kg)
Flykategori
Landfly, Single-engine, Stempelmotor
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart