Rapport om luftfartsulykke i Reisadalen 15. august 2015 med EC120B, SE-JJM

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 15. august 2015 skulle helikopteret flys fra Alta til Kiruna. Det var visuelle flyforhold og sørøstlig vind. Da helikopteret nærmet seg Reisadalen utførte flygeren en høyresving, og da helikopteret kom til en nordvestlig kurs tapte det høyde selv om fartøysjef trakk i kollektivspaken. Helikopteret sank vertikalt, landet hardt og ble stående på understellet. Helikopteret fikk omfattende skader. Flygeren fikk skader som medførte sykehusinnleggelse.

Utførelsen av flygingen, samt resultatet av blodprøven som ble tatt fire timer etter ulykken sannsynliggjør at vedkommende fløy i alkoholpåvirket tilstand. Hans forhold til alkohol har vært kjent i helikoptermiljøet og hos luftfartsmyndighet gjennom flere år. Rapporten belyser luftfartsmyndigheten og operatørenes rolle som sikkerhetsbarrierer i slike tilfeller, sett opp mot ICAO retningslinjer, og EASA regelverk.

Sted
Reisadalen, Troms
Hendelsesdato
15.08.2015
Luftfartøy
Airbus Helicopters EC 120B
Operatør
Kallax Flyg AB
Reg. merke
SE-JJM
Flygeforhold
VMC
Fylke
Troms
Type hendelse
Luftfartsulykke
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENOB (Bodø FIC/OFIR)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart