Rapport om luftfartshendelse på Oslo lufthavn, Gardermoen 25. mars 2015 med Boeing 737-600, LN-RPA

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Ved innflyging til Gardermoen med en Boeing 737NG ble det nødvendig å bruke unormalt stor kraft på høyderorskontrollen i forbindelse med landing. Landingen ble gjennomført uten andre problemer.

Denne hendelsen alene er ikke egnet til å utdype problemstillingen ytterligere. SHT har igangsatt en temaundersøkelse knyttet til hendelser hvor det har vært behov for å benytte unormalt store krefter på høyderorskontrollene på Boeing 737NG fly. Den vil se på omfanget av slike hendelser og eventuelle sammenhenger.

Sted
Oslo lufthavn, Gardermoen (ENGM)
Hendelsesdato
25.03.2015
ICAO flyplassindikator
ENGM
Luftfartøy
Boeing 737-600/700/800
Operatør
SAS
Reg. merke
LN-RPA
Flygeforhold
VMC
Fylke
Akershus
Type hendelse
Luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart