Rapport om luftfartshendelse, Oslo lufthavn, Gardermoen 25. mai 2015 med Boeing 737-800, LN-RCZ, operert av Scandinavian Airlines System DK-NO-SE

Download Last ned rapport

Beskrivelse

LN-RCZ (SAS4425) landet på rullebane 01L i medvind og regn. Rullebanen var forkortet fra 3 600 m til 1 928 m pga. reasfaltering. De siste 300 m av rullebanen hadde betongdekke. Det var publisert NOTAM som sa at denne overflaten var glatt når den var våt. SAS4425 landet etter at innflyging hadde vært stabil i både 1000 ft og 500 ft. Flybesetningen klarte ikke å retardere flyet tilstrekkelig etter landing og det fortsatte ut av rullebanen i nordenden (Runway Excursion Overrun). Flyet stanset ca. 50 m innenfor sikkerhetsområdet (RESA). Det fikk mindre skader etter sammenstøt med rullebanelysarmatur. Ingen personer kom til skade.

SHT mener at det var flere faktorer som bidro til at SAS4425 ikke klarte å stoppe før rullebaneenden. Flybesetningen hadde valgt å lande med en landingskonfigurasjon som ikke var hensiktsmessig under rådende vær- og rullebaneforholdene, samt at de iverksatte full bruk av «thrust reversers» sent i utrullingen.

SHTs undersøkelse viser at flere besetninger hadde rapportert om svært glatte forhold på siste del av rullebanen. Flyplassoperatøren hadde ikke i stor nok grad vurdert risiko knyttet til kombinasjonen av forkortet rullebane, dårlige friksjonsforhold på deler av våt rullebane og medvind under landing.

Basert på de tiltak som flyselskapet og flyplassoperatøren har iverksatt i etterkant av hendelsen avstår SHT fra å fremme sikkerhetstilrådinger.

Sted
Oslo lufthavn, Gardermoen (ENGM)
Hendelsesdato
25.05.2015
ICAO flyplassindikator
ENGM
Luftfartøy
Boeing 737-600/700/800
Operatør
SAS
Reg. merke
LN-RCZ
Flygeforhold
VMC
Fylke
Akershus
Type hendelse
Luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
FIR/AOR
ENOS (Oslo ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart