Rapport om alvorlig luftfartshendelse, Lagovaggi, Nordland fylke 21. september 2015 med Airbus Helicopters AS 350 B3, LN-OGL

Download Last ned rapport

Beskrivelse

21. september 2015 skulle det gjennomføres en flyging med underhengende sonde på oppdrag fra NGU (Norges Geologiske Undersøkelse). Denne sonden hang ca 30 meter under helikopteret. Under flygingen hektet det underhengende utstyret seg opp i en kraftlinje, og fartøysjefen valgte å droppe lasten for å sikre at helikopteret ikke kom ut av kontroll. Det oppstod ingen skade på helikopteret.

Havarikommisjonen har i sin undersøkelse funnet at fartøysjefen hadde meget høy arbeidsbelastning under flygingen på grunn av terreng med store høydeforskjeller. Flygingen var utfordrende ved at høyde over terreng skulle være innenfor gitte kriteria, og helikopteret skulle følge en forhåndsdefinert trase med en stor grad av nøyaktighet. Dette mener havarikommisjonen har vært bidragsytende faktorer til at helikopteret kom for nærme kraftlinjen.

I ettertid har helikopterselskapet og NGU endret på utstyr og rutiner ombord. slik at NGUs utstyrsoperatør og fartøysjef har samme elektroniske informasjon tilgjengelig, samt at kjente hindre i planlagt flygetrase er lagt inn i programmet som benyttes for navigasjon.

Sted
Lagovaggi, Nordland fylke
Hendelsesdato
21.09.2015
Luftfartøy
Airbus Helicopter AS 350 B3 Ecureuil
Operatør
Heli-Scan AS
Reg. merke
LN-OGL
Flygeforhold
VMC
Fylke
Nordland
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ikke-regelbunden
Kategori luftfart
Lett, helikopter (<= 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Single-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENOB (Bodø FIC/OFIR)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart