Rapport om luftfartshendelse ca. 120 NM sørvest for Sola 4. oktober 2013 med Sikorsky S-92A, LN-ONW, operert av Bristow Norway AS

Download Last ned rapport

Beskrivelse

På vei fra Valhall til Sola fikk besetningen på helikopteret flere varsler angående hovedgearboksens oljesystem som ga alvorlig grunn til bekymring. De vurderte at det var for risikabelt å fortsette mot land, og valgte å nødlande på den avstengte oljeriggen Yme. Muligheten for at det kunne være en alvorlig feil i hovedgearboksen gjorde at besetningen også vurderte en mulig nødlanding på sjøen før helikopteret nådde Yme.

Det oppsto ingen skader under nødlandingen. Besetning og passasjerer ble senere hentet med et redningshelikopter og fløyet til land. Undersøkelsen har vist at det var en liten teknisk feil som hadde gitt en rekke misvisende feilvarsler. Den aktuelle nødsjekklisten var mangelfull og ga ikke tilstrekkelig beslutningsstøtte.

I ettertid har fabrikanten endret nødsjekklisten. Havarikommisjonen mener at den må forbedres ytterligere, og har gitt en sikkerhetstilråding om det.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL nr. 2015/11T

4. oktober 2013 nødlandet LN-ONW på den evakuerte oljeriggen Yme. En liten teknisk feil i hovedgearboksen ga indikasjoner som besetningen oppfattet som alvorlige. Havarikommisjonen mener nødsjekklisten for hovedgearboksen på S-92A var komplisert og vanskelig å forstå, særlig i en presset nødsituasjon. Dette synet støttes av operatørselskapet Bristow Norway AS. Sikorsky har i ettertid forbedret nødsjekklisten på det aktuelle punktet og har satt i gang arbeid med å forbedre indikasjonssystemet til hovedgearboksen. Statens havarikommisjon for transport mener imidlertid at det trengs ytterligere forbedringer og tilrår at Sikorsky reviderer nødsjekklisten med sikte på fortsatt forenkling og økt brukervennlighet.

Sted
120 NM sørvest for Stavanger
Hendelsesdato
04.10.2013
Luftfartøy
Sikorsky øvrige
Operatør
Bristow Norway AS
Reg. merke
LN-ONW
Flygeforhold
VMC
Fylke
Rogaland
Type hendelse
Luftfartshendelse
Type flyging
Kontinentalsokkel
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENSV (Stavanger ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart