Rapport om alvorlig luftfartshendelse under innflyging til Kittilä lufthavn Finland (EFKT) 26. desember 2012 med Boeing 737-800, LN-DYM, operert av Norwegian Air Shuttle ASA

Last ned rapport

Beskrivelse

Under innflyging til Kittilä (EFKT) i Finland den 26. desember 2012 var LN-DYM, en Boeing 737-800 NG på Norwegian Air Shuttle (NAS) sin rute NAX5630 fra Helsinki lufthavn (EFHK), nær ved å steile. Utfallet av en steiling ville mest sannsynlig ha blitt katastrofalt, hovedsakelig fordi høyderorsystemet på det tidspunkt ikke fungerte som normalt. Høyderorsystemet fungerte kun med en rate på 1:250.

Havarikommisjonens undersøkelse har avdekket at avisingsvæske hadde kommet inn i halepartiet og frosset på tre eller fire av styrearmene til flyets to høyderor Power Control Unit (PCU) og dermed hindret disse i å fungere som tiltenkt.

Spraytest 5 - video

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SL 2015/01T

Under innflyging til Kittilä 26. desember 2012 var LN-DYM nær ved å steile som følge av blokkert høyderor. Havarikommisjonens undersøkelse har dokumentert at det, selv etter innføring av nye prosedyrer fra Boeing, kommer betydelige mengder væske og tilhørende høy luftfuktighet inn i Tail Cone Compartment under avising av flytypen Boeing 737. Undersøkelsen viser væskeinntrengning mot de fire styrearmene på flyets to Power Control Units. Dersom væsken fryser i det trange gapet mellom styrearmene kan dette medføre at Power Control Units blir blokkert. Operasjon av høyderor på Boeing 737 blir dermed hindret, med fare for katastrofalt utfall.

Statens havarikommisjon for transport tilrår flyfabrikanten Boeing å foreta en ny risikovurdering av flytypen Boeing 737 med hensyn til blokkering av flytypens høyderorsystem, og iverksette tiltak slik at kravene i FAR Part 25 § 25.671 og EASA CS-25 §25.671 blir tilfredsstilt. (Tilsvarende sikkerhetstilråding rettes til FAA og EASA).

Sikkerhetstilråding SL 2015/02T

Under innflyging til Kittilä 26. desember 2012 var LN-DYM nær ved å steile som følge av blokkert høyderor. Havarikommisjonens undersøkelse har dokumentert at det, selv etter innføring av nye prosedyrer fra Boeing, kommer betydelige mengder væske og tilhørende høy luftfuktighet inn i Tail Cone Compartment under avising av flytypen Boeing 737. Undersøkelsen viser væskeinntrengning mot de fire styrearmene på flyets to Power Control Units. Dersom væsken fryser i det trange gapet mellom styrearmene kan dette medføre at Power Control Units blir blokkert. Operasjon av høyderor på Boeing 737 blir dermed hindret, med fare for katastrofalt utfall.

Statens havarikommisjon for transport tilrår FAA å påse at Boeing foretar en ny risikovurdering av flytypen Boeing 737 med hensyn til blokkering av høyderorsystem, samt at analyseresultat og iverksatte tiltak ivaretar kravene i FAR Part 25 § 25.671. (Tilsvarende sikkerhetstilråding rettes til EASA).

Sikkerhetstilråding SL 2015/03T

Under innflyging til Kittilä 26. desember 2012 var LN-DYM nær ved å steile som følge av blokkert høyderor. Havarikommisjonens undersøkelse har dokumentert at det, selv etter innføring av nye prosedyrer fra Boeing, kommer betydelige mengder væske og tilhørende høy luftfuktighet inn i Tail Cone Compartment under avising av flytypen Boeing 737. Undersøkelsen viser væskeinntrengning mot de fire styrearmene på flyets to Power Control Units. Dersom væsken fryser i det trange gapet mellom styrearmene kan dette medføre at Power Control Units blir blokkert. Operasjon av høyderor på Boeing 737 blir dermed hindret, med fare for katastrofalt utfall.

Statens havarikommisjon for transport tilrår EASA å påse at Boeing foretar en ny risikovurdering av flytypen Boeing 737 med hensyn til blokkering av høyderorsystem, samt at analyseresultat og iverksatte tiltak ivaretar kravene i EASA CS-25 §25.671. (Tilsvarende sikkerhetstilråding rettes til FAA).

Sted
Kittilä lufthavn Finland (EFKT)
Hendelsesdato
26.12.2012
ICAO flyplassindikator
EFKT
Luftfartøy
Boeing 737-600/700/800
Operatør
Norwegian Air Shuttle
Reg. merke
LN-DYM
Flygeforhold
IMC
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Ervervsmessig, ruteflyging
Kategori luftfart
Tung, fly (> 10 000kg)
Flykategori
Landfly, Multi-engine, Turbofan/Turbojet
image
Rapport om alvorlig luftfartshendelse under innflyging til Kittilä lufthavn Finland (EFKT) 26. desember 2012 med Boeing 737-800, LN-DYM, operert av Norwegian Air Shuttle ASA Last ned rapport
Tilbake til toppen