Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Åsgård B plattformen 12. januar 2012 med Eurocopter EC 225 LP, LN-OJE

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Etter en førevarslanding på oljeriggen Åsgard B på grunn av varsel om lavt oljenivå i venstre hydraulikksystem, begynte helikopteret å rulle framover mot kanten av helidekket. Hydraulikklekkasjen synes å ha sammenheng med feil i en kopling i tilførselsledningen til bremsen på venstre hovedhjul og førte til svikt i bremsesystemet. Helikopteret ble stoppet på helidekket ved at det ble lagt klosser foran og bak hjulene og alle ombordværende evakuerte uskadet.

Sted
Åsgard B plattform, Haltenbanken
Hendelsesdato
12.01.2012
Luftfartøy
Eurocopter EC225
Operatør
CHC Helikopter Service
Reg. merke
LN-OJE
Flygeforhold
VMC
Fylke
Annet/offshore
Type hendelse
Alvorlig luftfartshendelse
Type flyging
Kontinentalsokkel
Kategori luftfart
Tung, helikopter (> 2 250kg)
Flykategori
Helikopter, Multi-engine, Turboprop/turboshaft
FIR/AOR
ENBD (Bodø ATCC)
Skriv ut
Rapporter samme type luftfartøy
Rapporter samme kategori luftfart