Kontakt oss

Besøksadresse: Sophie Radichs vei 17
2003 Lillestrøm
Telefon (sentralbord): 63 89 63 00


Telefontid:
0900-1100 og 1200-1500

Telefax: 63 89 63 01
E-post: post@aibn.no

Sikker innsending av informasjon
Oversendelse av informasjon kan gjøres på en sikker måte ved bruk av vårt skjema i Altinn.

Bokmål skjema

Nynorsk skjema

Postadresse: Postboks 213
2001 Lillestrøm Fakturaadresse: Statens havarikommisjon for transport tar imot elektronisk faktura (EHF).

Organisasjonsnummer: 881143712

Alternativt sendes faktura til:
Statens havarikommisjon for transport
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på elfak@dfo.no.

Kontakt:

Direktør
William J. Bertheussen T 974 85 770 wjb [at] aibn.no Direktør
T
Stab
Ingvild K. Ytrehus T 975 73 298 iky [at] aibn.no Seniorrådgiver
Administrasjon
Ronny Ruud T 970 39 198 rru [at] aibn.no Avdelingsdirektør
Luftfartsavdelingen
Kåre Halvorsen T 995 27 405 kha [at] aibn.no Avdelingsdirektør
Jernbaneavdelingen
Kurt A. Olsen T 905 84 695 kao [at] aibn.no Avdelingsdirektør
Sjøfartsavdelingen
Dag Sverre Liseth T 924 92 793 dsl [at] aibn.no Avdelingsdirektør
Veiavdelingen
Rolf Mellum T 958 94 802 rme [at] aibn.no Avdelingsdirektør
Tilbake til toppen