Kontakt oss

Besøksadresse: Sophie Radichs vei 17
2003 Lillestrøm
Telefon (sentralbord):
63 89 63 00

Telefontid:
0900-1100 og 1200-1500
Telefax:
63 89 63 01
E-post:
post@aibn.no

Sikker innsending av informasjon
Oversendelse av informasjon kan gjøres på en sikker måte ved bruk av vårt skjema i Altinn.

Bokmål skjema

Nynorsk skjema

Postadresse: Postboks 213
2001 Lillestrøm Fakturaadresse: Statens havarikommisjon for transport tar imot elektronisk faktura (EHF).

Organisasjonsnummer: 881143712

Alternativt sendes faktura til:
Statens havarikommisjon for transport
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på elfak@dfo.no.

Kontakt:

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50
Åpningstider

kl. 08.00 - 15.00
15. mai - 14. september

kl. 08.00 - 15.45
15. september - 14. mai