Undersøkelse av jernbaneulykke på Bratsbergbanen

Beskrivelse

Onsdag 29. april 2020 kl. 1200 kolliderte tog 811 med en lastebil som fraktet en båt. Ulykken skjedde på Teglverket planovergang på Bratsbergbanen. Sammenstøtet førte til at toget sporet av. Det oppsto store store materielle skader både på lastebilen, toget og skinnegangen.

Lastebilen kom ned Borgestadbakken, fra fylkesvei 32 Gunnar Knudsens veg, i retning Skienselva. Trekkvogna passerte planovergangen, mens tilhengeren ble sittende fast. Bilen lot seg deretter ikke flytte hverken fremover eller bakover.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Teglverket1

Foto: Bane NOR SF

Teglverket2

Foto: Google

Sist oppdatert: 05.05.2020

Sted
Teglverket planovergang, Borgestad
Hendelsesdato
29.04.2020
Tog No.
811
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
187,36
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Bane NOR SF/ Vy
Banestrekning
Bratsbergbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning