Undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse på Grønland T-banestasjon

Beskrivelse

Mandag 2. mars 2020 kl. 13:38 oppstod det en signalfeil på Grønland T-banestasjon. Sikringsanlegget indikerte "klart" i en situasjon hvor det skulle ha vist "stopp".

Det brukes sporfelt for å sikre tilstrekkelig avstand mellom T-banetog. Foran hvert sporfelt er det et signal som lyser grønt når det er klart, og rødt når det ikke er klart. Dersom et signal er mørkt, skal føreren stoppe foran signalet.

I tillegg til signalene ute i sporet viser fjernstyringen hvilken status et signal har, og utrustningen om bord i togene (ATP) overvåker tillatt hastighet og signal. Dersom en fører passerer et rødt signal, eller holder for høy hastighet, så skal ATP automatisk aktivere bremsene.

I dette tilfellet var sporfeltet ved Grønland T-banestasjon belagt og det tilhørende signalet var mørkt. Fjernstyringen viste imidlertid "grønt" og ATP viste "M (50km/t)", mens det skulle ha vist «stopp».

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpene og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Signal T155 - Grønland

Foto: Sporveien T-banen AS

Sist oppdatert: 18.03.2020

Sted
Grønland T-banestasjon
Hendelsesdato
02.03.2020
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
T-bane
Type hendelse
Feil signalbilde
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning