Undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse på Grønland T-banestasjon

Beskrivelse

Mandag 2. mars 2020 kl. 13:38 oppstod det en signalfeil på Grønland T-banestasjon. Sikringsanlegget indikerte klart i en situasjon hvor det skulle ha vist stopp.

Det brukes sporfelt for å sikre tilstrekkelig avstand mellom T-banetog. Når et tog nærmer seg et sporfelt hvor det befinner seg et annet tog, vil signalutrustningen i toget (ATP) motta signaler som reduserer hastigheten og aktiverer bremsene om ikke føreren gjør det.

Før noen sporfelt er det også fysiske signaler, og når disse viser «stopp» (rødt lys) vil også signalutrustningen i toget bremse toget før signalet. Det samme gjelder om signalet skulle være mørkt.

I dette tilfellet var sporfeltet etter Grønland T-banestasjon belagt og det tilhørende signalet var mørkt. Fjernstyringen indikerte imidlertid grønt lys i signalet og ATP viste «M» (50km/t), mens det skulle ha vist «K» (stopp / 15 km/t).

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpene og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Signal T155 - Grønland

Foto: Sporveien T-banen AS

Sist oppdatert: 16.04.2020

Sted
Grønland T-banestasjon
Hendelsesdato
02.03.2020
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
T-bane
Type hendelse
Feil signalbilde
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning