Temaundersøkelse om ulykker og alvorlige jernbanehendelser knyttet til kontaktledningsanlegget

Beskrivelse

Det er registrert flere varsler om ulykker og alvorlige jernbanehendelser knyttet til vedlikehold av, og arbeider i nærheten av kontaktledningsanlegget, der personer har fått strømgjennomgang.

Registreringene omfatter både arbeider på kontaktledningsanlegget, og strømgjennomgang ved annet arbeid i infrastrukturen. Havarikommisjonen har derfor besluttet å starte en temaundersøkelse som tar for seg flere slike ulykker og hendelser.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpene og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Hallingskeid

Foto: Bane NOR SF

Bilde fra ViaPhoto Recorder

Foto: Bane NOR SF

Sist oppdatert: 19.02.2020

Sted
Det nasjonale jernbanenettet
Hendelsesdato
01.02.2020
Type hendelse
Annet
Operatør
Bane NOR SF
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori