Undersøkelse av jernbaneulykke på Vikersund planovergang på Randsfjordbanen

Beskrivelse

Tirsdag 28. januar 2020 kl. 21:20 omkom sjåføren av en personbil da den ble påkjørt av et persontog på Vikersund planovergang.

Planovergangen er sikret med helbomanlegg og ligger inne på Vikersund stasjon. Toget var på vei til Drammen, og hadde kjøretillatelse gjennom Vikersund stasjon. Rett før planovergangen ble føreren av toget oppmerksom på personbilen som stod mellom bommene. Vedkommende tilsatte nødbrems og ga signal, men ulykken var ikke til å unngå.

Det var tre personer i personbilen. To av personene hadde gått ut av bilen, men sjåføren satt i bilen og omkom i ulykken.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Oversiktsbilde

Foto: Statens vegvesen

Mot plo

Foto: SHT

PLO Vikersund st. 02

Foto: SHT

PLO Vikersund st.

Foto: SHT

Sist oppdatert: 31.01.2020

 

Sted
Vikersund planovergang
Hendelsesdato
28.01.2020
Tog No.
64
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
95,683
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
Vy
Banestrekning
Randsfjordbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning