Undersøkelse av avsporing ved Bryn stasjon på Hovedbanen

Beskrivelse

Onsdag 25. september 2019 ca. kl. 0925 sporet tog GR 8350 av ved Bryn stasjon på Hovedbanen.

Toget bestod av to skiftelokomotiver og var på vei fra Drammen til Hamar da det bakre lokomotivet sporet av. Avsporingen førte til store materielle skader på tre veksler og Bryn stasjon ble stengt for togtrafikk i flere dager.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

2019-09-25 1
Foto: Bane NOR SF

2019-09-25 2
Foto: Bane NOR SF

Sist oppdatert: 01.10.2019

Sted
Bryn stasjon
Hendelsesdato
25.09.2019
Tog No.
8350
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
FATC
Km på banestrekning
2,517
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Skiftelokomotiv
Operatør
Grenland rail
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning