Undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse på Setesdalsbanen

Beskrivelse

Mandag 26. august 2019 rullet et arbeidstog ukontrollert i omtrent 3,5 kilometer på Setesdalsbanen før det sporet av på endestasjonen Grovane.

Under et oppdrag hvor det ble påført ugressmiddel i sporet mistet føreren kontroll over maskinen. Føreren forsøkte å gjenvinne kontrollen, men hoppet av da hastigheten ble for stor. Arbeidsmaskinen fortsatte til endestasjonen Grovane, hvor den sporet av og stoppet i grusen i enden av sporet. Føreren ble lettere skadet, mens det ble noen materielle skader på arbeidstoget.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

IMG_3092

IMG_3111

IMG_3124

Foto: SHT

Sist oppdatert: 29.08.2019

Sted
Setesdalsbanen - Grovane stasjon
Hendelsesdato
26.08.2019
Tog No.
A1
Type transport
Museumstog
Type hendelse
Løpsk materiell
Materiell kategori
Arbeidsmaskin
Operatør
Vest-Agder-museet IKS
Banestrekning
Annet
Tilbake til toppen