Undersøkelse av sammenstøt mellom to tog på Berekvam stasjon, Flåmsbana

Beskrivelse

Onsdag 31. juli 2019 kjørte toget mot Flåm inn i fronten på toget mot Myrdal som stod på Berekvam stasjon. Sammenstøtet førte til flere personskader, materielle skader og forsinkelser.

Da toget mot Flåm skulle krysse toget mot Myrdal på Berekvam stasjon lå sporvekselen i feil posisjon, og dette resulterte i sammenstøt mellom de to togene. Flere enn 10 personer fikk lettere skader etter å ha falt i vognene under sammenstøtet. Det var rundt 800 passasjerer ombord i de to togene.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Image8
Foto: Politiet

Image
Foto: Politiet

Web 01 mot spor 2
Sporveksel slik den lå da ulykken skjedde. Foto: SHT

Web 02 mot spor 1
Sporveksel slik den skulle ha vært. Foto: SHT

Sist oppdatert: 09.08.2019

 

Sted
Berekvam stasjon
Hendelsesdato
31.07.2019
Tog No.
1859 og 1860
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Stillverksanleggstype
Enkelt innkjørssignal
Type transport
Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Lokomotiv, Personvogn
Operatør
Vy
Banestrekning
Flåmsbana
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori