Undersøkelse av avsporing ved Bjørnstad på Nordlandsbanen

Beskrivelse

Torsdag 25. juli 2019 kl. 1740 sporet flere vogner i et godstog av ved Bjørnstad mellom Majavatn og Namsskogan. Avsporingen førte til store materielle skader og forsinkelser.

Sørgående godstog 5790 var på vei fra Fauske til Oslo da flere vogner sporet av og havnet utenfor sporet og i elva. Det var farlig gods i lasten på vognene og dette medførte at området ble evakuert i en periode.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Foto: SHT

SIst oppdatert: 29.07.2019

Sted
Bjørnstad, Nordlandsbanen
Hendelsesdato
25.07.2019
Tog No.
5790
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Nordlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning