Undersøkelse av lokomotiv (løslok) med bremsesvikt ved Roa på Roa-Hønefossbanen

Beskrivelse

Den 16.01.2019 kl 1157 opplevde føreren av løslok 21318 fra CargoNet AS sviktende bremsekraft inn mot Roa stasjon.

Løsloket kom fra Hønefoss og skulle til Oslo. Mellom Grindvoll og Roa registrerte føreren sviktende bremsekraft. På det aktuelle stedet har linjen 20 ‰ fall inn mot Roa stasjon. Det passerte innkjør hovedsignal for Roa i stopp, og fortsatte ca. 1 km til sporvekselen i den andre enden av stasjonen før det stanset.

Et persontog på vei nordover kjørte inn på Roa stasjon rett før hendelsen fant sted.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til ulykken vil bli kartlagt og analysert.

Foto: SHT

Sist oppdatert: 24.01.2019

Sted
Roa stasjon på Roa-Hønefossbanen
Hendelsesdato
16.01.2019
Tog No.
21318
ATC
DATC
Type transport
Tomtog
Type hendelse
Løpsk materiell
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Roa-Hønefossbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning