Undersøkelse av avsporing på Oslo S

Beskrivelse

Onsdag 8. mai 2019 kl. 1821 sporet et lokomotiv av på Oslo S under en skifteoperasjon. Avsporingen førte til store materielle skader, forurensing og forsinkelser.

Lokomotivet var i en skifteoperasjon hvor det dyttet passasjervogner som skulle benyttes som nattog til Bergen. Avsporingen skjedde i en sporveksel på vei inn i spor 19 på Oslo S.

En buffer fra vogn 4 hadde falt av og ble funnet i sporvekselen hvor lokomotivet sporet av. Bufferen påførte infrastrukturen, flere vogner og lokomotivet betydelige materielle skader. I tillegg førte ulykken til at ble det slått hull i en tank som inneholdt transformatorolje, og resulterte i at oljen rant ut i grunnen.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Foto: SHT

Sist oppdatert: 13.05.2019

Sted
Oslo Sentralstasjon
Hendelsesdato
08.05.2019
Tog No.
39052
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
Skift
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Lokomotiv, Personvogn
Operatør
Vy
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning