Undersøkelse av alvorlige jernbanehendelser på det nasjonale jernbanenettet

Beskrivelse

Det har i den senere tid vært flere hendelser, hvor isklumper har slått inn i sidene på togene og forårsaket at vinduer ble knust.

Onsdag 17. mars 2019 ble flere vinduer knust i et tog mens det var inne i Finsetunnelen. Ingen passasjerer ble skadet.

Tirsdag 26. mars 2019 ble flere vinduer knust i et tog mens det var på vei mellom mellom Flå og Bergheim. Flere passasjerer ble skadet i denne hendelsen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpene og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsene vil bli kartlagt og analysert.

Tog truffet av isras mellom Nesbyen og Flå.
26.03.2019
Foto: Helge Sunde.

Tog truffet av isras mellom Nesbyen og Flå.
26.03.2019
Foto: Helge Sunde.

Foto: Helge Sunde

Sist oppdatert: 03.04.2019

Sted
Bergensbanen
Hendelsesdato
26.03.2019
Tog No.
62
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Type transport
Persontog
Type hendelse
Annet
Materiell kategori
Personvogn
Operatør
NSB AS/ Bane NOR SF
Skriv ut