Undersøkelse av personulykke på Filipstad driftsbanegård, Drammenbanen

Beskrivelse

Søndag 24. februar 2019 kl 1645 omkom en person da vedkommende kom i berøring med kontaktledningsanlegget inne på Filipstad driftsbanegård. To personer som var sammen med vedkommende ble også eksponert for strøm og ble kritisk skadet i ulykken.

Tre personer klatret over et gjerde og tok seg inn på Filipstad driftsbanegård. De fortsatte derfra inn i tunnelen/kulverten hvor det stod hensatt to togsett. I dette området kom personene i kontakt med kontaktledningsanlegget.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Foto: SHT

Sist oppdatert: 06.03.2019

Sted
"Strupen" Filipstad
Hendelsesdato
24.02.2019
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type hendelse
Personulykke
Materiell kategori
Motorvognsett
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori