Undersøkelse av dødsulykke ved Storforshei på Nordlandsbanen

Beskrivelse

Lørdag 7. desember 2019 ca. kl. 1605 kolliderte et godstog med en gravemaskin ved Storforshei på Nordlandsbanen.

Føreren av gravemaskinen omkom i ulykken.

Gravemaskinføreren var med i et arbeidslag som utførte drenering langs jernbanelinjen. Oppdragsgiver var Bane NOR SF.

Gravemaskinen ble totalskadet, mens det oppsto store skader i fronten og på siden av lokomotivet. I tillegg ble det mindre skader på skinnegangen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Foto: SHT

Sist oppdatert: 11.12.2019

Sted
Storforshei, Nordland
Hendelsesdato
07.12.2019
Tog No.
5797
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Stillverksanleggstype
Stillverk
Km på banestrekning
542
Type transport
Godstog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Nordlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning