Undersøkelse av avsporing på Bergen stasjon

Beskrivelse

Torsdag 7. november 2019 ca. kl. 0300 sporet nest bakerste vogn i et godstog av ved innkjøringen til Bergen stasjon. Avsporingen førte til store materielle skader og påfølgende forsinkelser.

Godstog 5511 var på vei fra Oslo til Bergen da nest bakerste vogn sporet av ved innkjøringen til Bergen stasjon. To containere falt av vognen som sporet av og havnet i nabosporet.

Ingen personer ble skadet i hendelsen. Bergen stasjon var stengt for persontogtrafikk i flere timer.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Web01

Web02

Foto: SHT

SIst oppdatert: 11.11.2019

Sted
Bergen stasjon
Hendelsesdato
07.11.2019
Tog No.
5511
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Bergensbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning