Undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse på Østfoldbanen

Beskrivelse

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 23:05 koliderte tog 135 med en veiskrape på Høium planovergang på Østfoldbanen.

Veiskrapen holdt på med å skrape bort is og snø på Høiumvegen. Da den kom til Høium planovergang hevet sjåføren skjæret for ikke å skade planovergangslemmene. Da skjæret hadde passert overgangen og sjåføren igjen senket dette, stoppet veiskrapen og ble stående midt på planovergangen.

NSB AS ble forsøkt kontaktet for å informere om at det sto et kjøretøy på planovergangen, men innen kontakt ble oppnådd nærmet persontoget seg og bommene gikk ned. Det ble da forsøkt signalisert til lokføreren, men på grunn av at det var regntungt og mørkt ble ikke hindringen oppdaget tidsnok til å unngå sammenstøt.

Tre personer om bord i toget ble lettere skadet. Veiskrapen ble totalvraket, og det ble store skader i fronten på toget.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Foto: SHT

IMG_4548

Foto: NSB AS

Sist oppdatert: 05.02.2018

Sted
Høium planovergang
Hendelsesdato
23.01.2018
Tog No.
135
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
Km 83,575
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Østfoldbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning