Undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse på Rørosbanen

Beskrivelse

Søndag 21. oktober 2018 rullet 4 spesialvogner for transport av militært materiell ut fra Auma sidespor og inn på Rørosbanen.

I forbindelse med Nato-øvelsen Trident Juncture er vogner for transport av militære kjøretøy hensatt på tilgjengelige sidespor på blant annet Rørosbanen. Fredag 19. oktober ble flere vognstammer hensatt på Auma sidespor. To dager senere kom en av disse i bevegelse og rullet over en sporsperre og ut på Rørosbanen. Dette ble indikert som en feil ved Auma sidespor hos togleder, og et sydgående passasjertog fikk derfor en restriktiv kjøreordre fra Tynset stasjon. Det oppstod dermed ingen kritisk situasjon ved denne hendelsen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Foto1 Bane NOR SF

Foto2 Bane NOR SF

Begge foto: Bane NOR SF

Sist oppdatert: 30.10.2018

Sted
Auma sidespor
Hendelsesdato
21.10.2018
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
337,66
Type transport
Skift
Type hendelse
Løpsk materiell
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
Grenland rail
Banestrekning
Rørosbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning