Undersøkelse av jernbaneulykke på Drammen stasjon

Beskrivelse

Den 5. september 2018 raste et spor sammen i forbindelse med byggearbeider ved Drammen stasjon.

I et byggeprosjekt nær Drammen stasjon oppstod det problemer med gjennomføring av en overvannsledning under et sidespor og to hovedspor. Som følge av dette raste grunnen sammen under sidesporet. Arbeidet ble utført samtidig som det var togtrafikk på stedet. Bevegelsene i sporet ble oppdaget og varslet til togleder som stanset trafikken i området. Tog til og fra Drammen stasjon ble berørt i nesten to døgn.

Undersøkelsen vil ha fokus på å klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Drammen Foto Bane NOR

Foto: Bane NOR

Sist oppdatert: 04.10.2018

Sted
Drammen stasjon
Hendelsesdato
05.09.2018
Km på banestrekning
52,5
Type hendelse
Kritisk feil infrastruktur
Banestrekning
Drammenbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning