Undersøkelse av avsporing ved Blaker stasjon

Beskrivelse

Mandag 12. mars 2018 sporet et godstog av med to vogner ved Blaker stasjon på Kongsvingerbanen.

I det toget passerte en sporveksel, som ligger i en høyrekurve inn mot Blaker stasjon, sporet toget av med bakre hjulaksel på vogn 3. Vognen gikk avsporet gjennom stasjonsområdet. Da den avsporede vognen traff sporvekselen ut fra Blaker stasjon oppsto ombufring mellom vogn 3 og 4 slik at vogn 4 også sporet av med fremre hjulaksel. Føreren registrerte et rykk i toget og observerte at vogner hadde sporet av. Toget stanset ca. 1.7 km fra der første vogn sporet av.

Det oppsto moderate skader på plattformkanen på stasjonen, vognene og infrastrukturen.

Undersøkelsen vil kartlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Foto: SHT

Sist oppdatert: 22.03.2018

Sted
Blaker stasjon
Hendelsesdato
12.03.2018
Tog No.
45962
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
Ca. 41,700
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
Green Cargo AB
Banestrekning
Kongsvingerbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning