Undersøkelse av personulykke på Kongsvingerbanen

Beskrivelse

Torsdag 22. februar 2018 omkom en person da vedkommende falt mellom tog 1015 og plattformen på Fetsund stasjon.

Da toget hadde stoppet på Fetsund stasjon så føreren personen komme fra området ved venterommet. Det var ingen ting i personens oppførsel som tydet på at vedkommende skulle være med toget. Avgangsprosedyren ble derfor gjennomført og dørene lukket og sperret.

Personen forsøkte å åpne døren ved å trykke på døråpneren, men da toget ble satt i bevegelse falt personen mellom toget og plattformen. Føreren observerte hva som skjedde, og tilsatte nødbrems slik at toget stanset.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Fetsund stasjon. Foto: SHT

Sist oppdatert: 06.03.2018

Sted
Fetsund stasjon
Hendelsesdato
22.02.2018
Tog No.
1015
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
Km 29,11
Type transport
Persontog
Type hendelse
Av- og påstigning
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Kongsvingerbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning