Undersøkelse av jernbaneulykke på T-banen mellom Ensjø og Helsfyr

Beskrivelse

Mandag 17. desember 2018 oppstod det brann med påfølgende eksplosjon i en sveisevogn i tunnelen mellom Ensjø og Helsfyr T-banestasjoner.

Sveisevognen var tilkoblet en arbeidsmaskin og fraktet nødvendig utstyr til reparasjon og vedlikehold av skinnegangen. Denne typen arbeid forgår normalt om natten når det ikke er trafikk og stasjonene er stengt.

Ingen personer ble skadet i hendelsen, men det oppsto betydelige skader på sveisevognen og flere vinduer i Helsfyr T-banestasjon ble skadet i eksplosjonen. Strekningen ble stengt i flere timer.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

01

02

Foto: SHT

Sist oppdatert: 18.12.2018

Sted
Mellom Ensjø og Helsfyr
Hendelsesdato
17.12.2018
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
Arbeidstog, T-bane
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Arbeidsmaskin
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning