Undersøkelse av jernbaneulykke på Bjøråneset planovergang, Rørosbanen

Beskrivelse

Torsdag 29. november 2018 omkom en person i sammenstøt mellom tog 2384 og lastebil på Bjøråneset planovergang.

Sørgående tog 2384 var på vei fra Røros til Hamar da ulykken skjedde. Lastebilen krysset over den usikrede planovergangen for å hente last på vestsiden av Rørosbanen.

Lastebilen ble truffet av toget i området ved drivakslingen, og roterte i sammenstøtet. Føreren av lastebilen omkom i ulykken. Det ble i tillegg registrert tre lettere skadde passasjerer ombord toget.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til ulykken vil bli kartlagt og analysert.

SHT_5077

SHT_5139

Foto: SHT

Sist oppdatert: 07.12.2018

Sted
Bjøråneset planovergang
Hendelsesdato
29.11.2018
Tog No.
2384
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
261,48
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang, Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Rørosbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning