Undersøkelse av jernbaneulykke ved Trondheim stasjon

Beskrivelse

Torsdag 26. oktober sporet første vogn i tog 8702 av ved Skansen bru i Trondheim. Toget fraktet militære kjøretøy, og et kjøretøy falt av i avsporingen.

Toget var på vei fra Hell til Rena, da det sporet av i en sporveksel før Skansen bru. Hastighet var ca. 30 km/t. Ingen personer ble skadet, men det ble skader på materiellet, sporet og kontaktledningsanlegget.

Undersøkelsen vil ha fokus på å klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til jernbaneulykken vil bli kartlagt og analysert.

 

Foto: SHT

Sist oppdatert: 02.11.2017

Sted
Trondheim stasjon
Hendelsesdato
26.10.2017
Tog No.
8702
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori