Undersøkelse av jernbaneulykke på Holstein T-banestasjon, linje 5

Beskrivelse

Torsdag 2. februar 2017 omkom en ung jente på Holstein T-banestasjon. Personen falt mellom plattformen og T-toget. Ulykken skjedde da toget var på vei ut fra stasjonen. Statens havarikommisjon for transport gjennomførte innledende undersøkelser på stasjonen og av T-banetoget samme dag.

Undersøkelsen vil ha fokus på å klarlegge hendelsesforløp og peke på mulige årsaksforhold.

Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til at ulykken skjedde vil bli kartlagt og analysert.

Web 01 (foto-SHT)

Web 02 (foto-SHT)

Foto: SHT

Sist oppdatert: 03.02.2017

Sted
Holstein T-banestasjon
Hendelsesdato
02.02.2017
Tog No.
504
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
T-bane
Type hendelse
Av- og påstigning
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning