Undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse ved Svorkmo stasjon, Thamshavnbanen

Beskrivelse

Tirsdag 3. oktober sporet et tog bestående av lokomotiv og to personvogner av ved Svorkmo stasjon på Thamshavnbanen.

Toget var på vei fra Svorkmo til Løkken verk i ca. 30 km/t da det sporet av. Det var 32 passasjerer om bord, inkludert to skoleklasser. Skoleelevene gikk i 5. og 7. klasse. Ingen personer ble skadet.

Det ble skader på jernbaneinfrastrukturen og mindre skader på lokomotivet.

Undersøkelsen vil ha fokus på å klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til jernbaneulykken vil bli kartlagt og analysert.

Begge foto: SHT

Sist oppdatert: 11.10.2017

Sted
Svorkmo
Hendelsesdato
03.10.2017
Tog No.
344
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Type transport
Museumstog
Type hendelse
Avsporing
Operatør
Museene i Sør-Trøndelag AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning