Undersøkelse av jernbaneulykke ved Grorud stasjon

Beskrivelse

Lørdag 16. desember 2017 skjedde et sammenstøt mellom et hjelpelokomotiv og tømmervognene til tog 8061. Sammenstøtet var så kraftig at deler av tømmerlasten falt av toget, og havnet på plattformen og i sporene på Grorud stasjon. Et motgående lokaltog kjørte ut fra stasjonen kort tid før hendelsen, og unngikk dermed å bli truffet av tømmerstokkene.

Tømmertoget var på vei fra Alnabru til Sverige, og hadde hjelpelokomotiv i stigningen fra Alnabru til Lørenskog stasjon. Hjelpelokomotivet bestod av to enheter som dyttet bak toget. Dette var ikke koblet sammen med tømmertoget, og det oppsto avstand mellom disse.

Da hjelpelokomotivet innhentet toget ble det et kraftig sammenstøt som resulterte i at deler av tømmerlasten falt av.

Ingen personer ble skadet, men det ble skader på materiellet og infrastrukturen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Web 01

Foto: SHT

Sist oppdatert: 21.12.2017

 

Sted
Grorud stasjon
Hendelsesdato
16.12.2017
Tog No.
8061
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
Godstog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Godsvogn, Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning