Undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse ved Finneid bru sør for Fauske stasjon

Beskrivelse

Torsdag 23. november 2017 falt en container av godstog 5790 ved Finneid bru rett sør for Fauske stasjon. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Det blåste kraftig østlig vind opp i full storm i området. CargoNet AS` sydgående godstog 5790 reiste fra Fauske stasjon kl. 10:09 mot Trondheim. Rett før Finneid bru falt en container av en av godsvognene og ble liggende mellom jernbanelinjen og E6. Jernbanelinjen ble stengt etter hendelsen, men ble åpnet igjen etter ca. to timer med begrensninger i framføringshastigheten. Trafikken på E6 ble ikke berørt av hendelsen før containeren skulle fjernes.

Undersøkelsen vil ha fokus på å klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

Container_1

Container_2

Begge foto: Fotograf Tom Melby, Avisa Nordland

 

Sist oppdatert: 06.12.2017

Sted
Finneid bru
Hendelsesdato
23.11.2017
Tog No.
5790
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Stillverksanleggstype
Enkelt innkjørssignal
Km på banestrekning
670,8
Type transport
Godstog
Type hendelse
Annet
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Skriv ut