Temarapport om passhendelser

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Statens havarikommisjon for transport (SHT), har utarbeidet en temarapport om hendelser der tog har passert signal i stopp uten tillatelse (såkalt "passhendelse") i perioden 2010 - 1. halvår 2012.

Rapporten er en oppfølging etter forrige temarapport som tok for seg årene 2002-2008 (JB rapport 2009/09). Arbeidet er basert på 170 spørreskjemaer som førerne i samarbeid med sin leder, har fylt ut i etterkant av passhendelsen. Analysen viser at situasjonen rundt en passhendelse varierer, og at det ikke kan pekes på én klar faktor som går igjen i hendelsene. Det er vel så interessant at man i dette materialet ikke finner en rekke faktorer som man tradisjonelt har antatt at bidrar til passhendelser. Et av hovedfunnene er at uerfarne førere oftere forekommer i datamaterialet enn mer erfarne førere. Det er etter havarikommisjonens vurdering derfor viktig å finne gode måter for erfaringsoverføring fra førere med lang fartstid til mindre erfarne førere. 

Sted
Jernbanenettet generelt
Hendelsesdato
01.01.2010
Type transport
Arbeidstog, Godstog, Persontog, Skift, Tomtog
Type hendelse
Passering av signal i stopp
Materiell kategori
Godsvogn, Lokomotiv, Motorvognsett, Personvogn, Skiftelokomotiv
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori