Rapport om alvorlig jernbanehendelse på Dal stasjon Hovedbanen 26. september 2012

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Onsdag 26. september 2012 kl. 1903 var det nær flankekollisjon mellom et persontog og et godstog på Dal stasjon. Godstoget var i ferd med å passere Dal stasjon i spor 2 mot Oslo, og holdt ca. 80 km/t. Persontoget hadde gjennomført av- og påstigning i spor 1, og kjørte fra plattformen i retning mot Oslo med en tillatt hastighet på 40 km/t. Føreren av godstoget så at persontoget var i bevegelse og skjønte at noe var feil. Føreren tok nødbrems, og godstoget stoppet ca. 50 meter før sporvekselen mellom spor 1 og 2. Føreren av persontoget oppdaget at utkjørsignalet for spor 1 stod i stopp, og tok nødbrems. Samtidig ble trolig toget stoppet av ATC for passering av signal i stopp. Persontoget stoppet i sporvekselen mellom spor 1 og spor 2, og var dermed i «fiendtlig» togvei for godstoget.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2013/06T

Jernbaneverket var kjent med risikoen for å passere et signal i stopp på Dal stasjon. Det gikk nesten seks år fra de første rapportene om Dal stasjon ble registrert, til det ble gjort fysiske endringer på signalanlegget. Tidligere undersøkelsesrapporter viser flere eksempler på ulykker hvor Jernbaneverket har vært klar over risikoen før ulykken skjedde. Denne risikoen omhandler både innrapporterte uønskede hendelser, og vedlikeholdsgrenser som er overskredet eller ikke avdekket.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens jernbanetilsyn følger opp at Jernbaneverket gjennomgår og forbedrer prosessene som skal avdekke og vurdere innmeldte saker som trenger umiddelbare tiltak.

Sted
Dal stasjon
Hendelsesdato
26.09.2012
Tog No.
1680 og 5704
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Km på banestrekning
57,2
Type transport
Godstog, Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Godsvogn, Lokomotiv, Motorvognsett
Operatør
NSB AS/ CargoNet AS
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning