Rapport om alvorlig jernbanehendelse Gardermobanen, Gardermoen stasjon 7. oktober 2012, flytog 3560

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Under klargjøringen av flytog 3560 kontaktet flytogføreren Operativ leder Flytoget AS og informerte om at det var problemer med høyspenningskretsen og en nettstrømretter på togsettet. Operativ leder Flytoget ringte vaktleder ved togledersentralen Oslo og informerte om dette. Høyspentbryteren hadde løst ut flere ganger i forkant, og det ble vist feilmelding «feil med strømforsyning» i togsettets informasjonssystem. Ved et nytt forsøk på innkobling av høyspenningsbryteren, smalt det kraftig i togsettet.

Det ble iverksatte evakuering av togsettet med assistanse fra vekterne på plattformen. De reisende ble evakuert tilbake mot terminalbygningen og til gangbroen i sydenden av perrongen. I terminalområdet ble billettsalgområdet inne i terminalbygningen tømt for reisende av personalet i billettsalget, og branngardiner stengte av området. De evakuerte reisende kom derfor ikke tilbake til terminalbygningen, og gikk tilbake til plattformområdet. De ble da også evakuert til sydenden av plattformområdet. Togsettet ble sjekket flere ganger etter evakuering for å sikre at det var tomt for reisende.

Føreren meldte om brann i toget til togleder og gikk deretter ut og så langs togsettets begge sider. Vaktlederen ved togledersentralen varslet brannvesenet på telefon 110 om røykutvikling i flytoget ved Gardermoen stasjon. Brannvesenet fra Oslo lufthavn (OSL) og Gardermoen interkommunale brannvesen (GRIB) ankom etter kort tid. Politi fra Romerike politidistrikt og Gardermoen politistasjon ankom rett etter brannvesenet.

Litt etter første varsel om brann meldte flytogføreren til togledersentralen at brannen var slukket av togsettets eget brannslukningssystem. Noe senere meldte flytogfører til togleder at det igjen var brann i toget. Brannen hadde ligget og ulmet, for så å blusse opp igjen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2013/05T

 

Jernbaneverket eier spor, plattformer og jernbaneterminalen, mens Flytoget AS, NSB ASog Narvesen AS leier arealer i terminalbygningen. Flytoget AS er den eneste som har utarbeidet prosedyrer for evakuering og rømning av stasjonsområdet. Jernbaneverket som infrastrukturforvalter skal være kravstiller overfor jernbanevirksomhetene gjennom sportilgangsavtalen, og derigjennom stille krav i tilknytning til blant annet rømnings- og evakueringsplaner og samordning av rutiner og prosedyrer.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å påse at Jernbaneverket gjennomgår de sikkerhetsorganisatoriske forholdene ved alle stasjoner som berører flere aktører. Dette for å avklare eier- og leieforhold, samt å sikre at beredskaps- og evakuerings rutiner er funksjonelle og med et riktig grensesnitt mellom Jernbaneverket som hovedaktør og de øvrige virksomhetene.

Sted
Gardermoen stasjon
Hendelsesdato
07.10.2012
Tog No.
3560
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Km på banestrekning
51,90
Type transport
Persontog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Flytoget AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Gardermobanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning