Rapport om alvorlig jernbanehendelse Sørlandsbanen Evja planovergang den 22. august 2012 tog 521

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Tirsdag 21.8.2012 kl. 1504 var tog 521 svært nær ved å kjøre på en ungdom som trillet en sykkel over Evja planovergang (plo) ved Mjøndalen stasjon på Randsfjordbanen. Evja plo er en personovergang beregnet for gående og syklende. Vedkommende oppdaget ikke toget som kom fordi vedkommende brukte en musikkspiller med ørepropper. Toget traff sykkelen fra setet og bakover, slik at vedkommende var fysisk uskadet etter hendelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2013/04T

Denne hendelsen er svært lik planovergangsulykken ved Hokksund i 2011 og ved Viken planovergang ved Gjøvik i 2009. Situasjonene er tilsvarende like, men i dette tilfellet vet en med sikkerhet at personen hadde musikk på ørene, og at sikten var god. Problematikken med lyd på øret er gjentakende og økende, og havarikommisjonen mener det er behov for å øke fokuset og iverksette tiltak mot dette problemet.


Statens havarikommisjon for transport anbefaler Statens jernbanetilsyn å tilrå Jernbaneverket, i samarbeid med andre aktuelle infrastrukturforvaltere, å vurdere nødvendigheten av holdningskampanjer med tanke på bruk av øretelefoner, oppmerksomhet og mental tilstedeværelse i det generelle trafikkbildet.

Sted
Evja planovergang
Hendelsesdato
21.08.2012
Tog No.
521
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
64,632
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Sørlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning