Rapport om alvorlig jernbanehendelse Hovedbanen OSLO S 27. februar 2012, tog 2810

Last ned rapport

Beskrivelse

Tog 2810 passerte hovedsignal 125 i Oslotunnelen i "stopp" med noen meter. I den videre håndteringen av hendelsen oppstod det en misforståelse mellom vaktleder og fører av toget, og toget ble satt i bevegelse. Toget passerte dvergsignalene R 301 og R 305 som viste signal «kjøring forbudt».

Det var stilt togvei for at flytog 3716 skulle kjøre forbi lokaltog 2810. Føreren av lokaltog 2810 oppfattet et av disse signalene som gjeldende for lokaltog 2810 og kjørte videre. Togleder ble oppmerksom på situasjonen og ringte føreren og ba vedkommende stoppe umiddelbart, noe fører gjorde.

Toget hadde da kommet inn i togveien for flytog 3716, og kjørt opp en sporveksel. Dette hadde gjort at kjøretillatelsen som var stilt for flytog 3716 hadde skiftet til «stopp» før det hadde oppstått en farlig situasjon.

Bilde av et utkjørhovedsignal med forsignal på Oslo S (Foto: SHT)

Sted
Oslo S
Hendelsesdato
27.02.2012
Tog No.
2810
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Type transport
Persontog
Type hendelse
Passering av signal i stopp
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Drammenbanen
image
Rapport om alvorlig jernbanehendelse Hovedbanen OSLO S 27. februar 2012, tog 2810 Last ned rapport
Tilbake til toppen